Bestuur

Bestuur van Fruithof Frederiksoord:


Secretaris: Dhr.  Kees Vernooij
Tel 0561-441233   frieslandzuid@gmail.com


Voorzitter: Dhr. Gauke Bos,
Tel: 0561-420557  gaukebos@hotmail.com


Penningmeester: Vacature


Bestuurslid vrijwilligerszaken: Vacature


Bestuurslid cursussen: Dhr. Fons van Oppenraaij,
fonsvanoppenraaij@planet.nl


Fiscaalnummer: 8040.75.980 ANBI Stichting