Fruithof breidt collectie uit

De erfgoedstatus van de NPV-Fruithof collectie in Frederiksoord is sinds kort bekend. Bij de bepaling ervan is gebruik gemaakt van de indeling van het Nederlands Fruitnetwerk (NFN) waarmee duidelijk wordt gemaakt of een ras wel of geen erfgoed is en behoud ervan urgent of niet urgent.

De uitkomst geeft aan dat de collectie op de Fruithof voor de ene helft bestaat uit Nederlands erfgoed met de status urgent, dat wil zeggen dat het behoud ervan dringend of hoognodig is. De andere helft is niet urgent, dat wil zeggen dat het historische rassen van buitenlandse oorsprong zijn, waarvan het niet nodig is deze in een Nederlandse collectie onder te brengen.

Met het voorstel van de collectiecommissie NPV- Fruithof om het percentage urgent erfgoed uit te breiden is ingestemd. Unaniem is besloten de collectie aan te vullen met bij voorkeur Noord-Nederlandse rassen. Er wordt een lijst met rassen samengesteld die hiervoor in aanmerking komen. Het aantal lege plekken en zieke bomen in de Fruithof wordt ook geïnventariseerd. Daarbij wordt de verhouding appel, peer en pruim meegenomen. Beide overzichten zullen half december besproken worden tijdens de volgende vergadering over het collectiebeleid. De volgende stap is om te bepalen welke bomen nog ontbreken. Vervolgens worden de ontbrekende rassen opgespoord bij andere kwekers en boomgaarden, en kunnen de bomen worden geplant.