Ontbrekende Noord Nederlandse rassen geplant

De Roem van Drachten, de Boerma appel, de Reukappel, de IJsselpronk, de Zoete van der Schoot, en het Krûsnotsje. Oude Noord Nederlandse fruitrassen die nog ontbraken in de collectie van de Fruithof. Met het planten van deze rassen wordt invulling gegeven aan het besluit van de collectiecommissie van de NPV en de Fruithof om het percentage urgent erfgoed op de Fruithof uit te breiden en aan te vullen met Noord Nederlandse rassen. Er is een lijst met rassen samengesteld die hiervoor in aanmerking komen. Vervolgens zijn de leden van de commissie op pad gegaan om de ontbrekende rassen bij andere kwekers en boomgaarden op te sporen. Dat is nu voor een deel gelukt, de rest volgt hopelijk later.