Privacy statement


Fruithof Frederiksoord, gevestigd aan Majoor van Swietenlaan 1a, 8382 CE Frederiksoord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.fruithof-frederiksoord.nl
Majoor van Swietenlaan 1a, 8382 CE Frederiksoord

Het bestuur is de Functionaris Gegevensbescherming van Fruithof Frederiksoord Hij/zij is te bereiken via info@fruithof-frederiksoord.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fruithof Frederiksoord verwerkt beperkt persoonsgegevens van onze bezoekers en vrijwilligers. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)

Fruithof Frederiksoord verwerkt verder geen persoonsgegevens van bezoekers omdat op onze website geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden of een eigen account kan worden gemaakt. Ook gebruiken we geen social media plugins op onze website. Wanneer u ons een e-mail stuurt bewaren wij deze gegevens wel.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fruithof Frederiksoord bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Inloggegevens van vrijwilligers: Zolang ingeschreven vrijwilliger zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fruithof Frederiksoord deelt geen persoonsgegevens met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fruithof Frederiksoord gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht, in geval dat u een account heeft, om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@fruithof-frederiksoord.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Fruithof Frederiksoord zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Fruithof Frederiksoord wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fruithof Frederiksoord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo worden onder andere wachtwoorden versleuteld en met hash + salt opgeslagen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@fruithof-frederiksoord.nl.

Datum opgesteld: 07-04-2022

[T01] - Gieser Wildeman

Foto: 20-04-2022

Collectie

Appel 434
Peer 297
Pruim 64
Kweepeer 7
Totaal 802